Το Τεχνικό Γραφείο ''Architecture And Design - AAD'' δραστηριοποιείται από  το 2010 στην παροχή  υπηρεσιών Σχεδιασμού και Εφαρμογής, με εμπειρία  σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, ανακαινίσεις, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις  περιπτέρων.

Παρέχει υπηρεσίες όπως:
Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Επίβλεψη

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Σχεδιασμός επίπλων και ειδικών κατασκευών
Ρυθμίσεις Ν.4178/13 περί αυθαιρέτων